Musik vid fastighetsförvaltning

Musik är kanske inte något som normalt förknippas med fastighetsförvaltning, men i själva verket kan musik vara ett bra verktyg som går att använda på olika sätt. Med tonernas hjälp kan det gå att skapa trivsel, men också att minska risken för skadegörelse.

Trivsamma miljöer med musik

Musiken kan påverka oss och få oss att må på olika sätt. Inom handeln har det varit känt sedan länge – det är ingen slump att de flesta butiker spelar musik i bakgrunden, och att det är musik som stilmässigt passar ihop med det som säljs. När det kommer till fastighetsförvaltning bör de flesta miljöer vara tysta, men till exempel i en hiss eller i ett parkeringshus kan det gå att skapa en avslappnad stämning med musikens hjälp. När människor slappnar av trivs de överlag bättre, så det kan vara ett sätt att skapa en bättre miljö till exempel i ett område med flerbostadshus.

Musik som hindrar skadegörelse

Det har gjorts experiment som visat att det kan gå att hindra skadegörelse genom att använda musik. Till exempel testades klassisk musik i ett parkeringshus, vilket hade en positiv effekt. Skadegörelsen minskade såpass mycket att kostnaderna blev 100 000 kronor lägre på ett enda år. Även här handlade det om att skapa trivsamhet, att göra garaget till något som inte var lika skrämmande och som människor skyndade sig bort från så snabbt som möjligt. Även andra insatser gjordes i garaget, som att skapa olika aktiviteter där, få det finare med konst på väggarna och så vidare. Som en del av en fastighetsförvaltning är detta väldigt intressant, eftersom kostnaderna för att spela musik och fixa till så att det blir trevligare kan vara betydligt lägre än ständiga åtgärder för klotter och skadegörelse. Även andra metoder har testats. De handlar inte om trivsamhet – åtminstone inte om allas trivsamhet. Då har det istället för musik spelats upp ett ljud på kvällstid, ett störande ljud på 17 kHz som bara personer under 25 år kan höra. På det sättet kan garage eller liknande utrymmen hindras att bli ett tillhåll för ungdomar.

Vilken musik passar?

Vilken musikstil passar då att använda inom fastighetsförvaltning för att skapa trivsamhet? Ofta nämns klassisk musik, och det som då är viktigt att tänka på är att välja en tonsättare som skrivit lättlyssnade verk. Det som spelar roll är att många ska kunna uppskatta musiken. Även mjukare former av jazz eller populärmusik kan fungera bra.

Rekommenderade artiklar