Om musik

Musik är ett sätt för människor att uttrycka sig konstnärligt och emotionellt. Detta görs med hjälp av toner och ljud man satt samman till en melodi. I den här delen får du veta allt om musik och dess ursprung.

Musikens etymologi

Men innan du får veta mer om musikens historia behöver vi ta reda på vart själva ordet musik kommer ifrån och vad det betyder. Första gången ordet musik läggs till i den svenska ordboken är kring år 1619. Ordet musik kommer från tyska, franska och det latinska ordet musica som kommer från det Grekiska ordet mousikē. Det grekiska ordets ursprung kommer från grekisk mytologi och från muserna vilket är en grupp gudinnor som inspirerade och gav beskydd åt musiken, konsten, poesin, dansen.

Musikens ursprung

Runt om i hela världen finns kulturer där musiken är en stor och viktig del. Enda skillnaden är att det kan låta lite annorlunda beroende på vart i världen vi befinner oss. Att lyssna på och skapa musik är något vi har gjort sedan långt tillbaka i vår historia.

Redan i förhistorisk tid spelade man musik. Det vet vi eftersom man hittat en del arkeologiska fynd med instrument från den tiden. Man har bland annat hittat en flöjt och ben som har olika räfflor vilket man har använt för att skapa olika ljud, alltså musik. De äldsta instrumenten man hittills har hittat är omkring 35 000 år gamla.

Om vi hoppar vidare i tiden till mänsklighetens första civilisationer var musiken en stor och viktig del av kulturen. Nu använde man musik till olika religiösa riter. Första nedskrivna musiken hittas i Mesopotamien från omkring år 1250 f.kr. Dessa skrifter är religiösa hymner och beskrivningar på hur man stämmer och behandlar instrumenten som användes då. Till exempel lyror och harpor.

Musikens utveckling

Det är först på 800-talet som man kan hitta belägg på att vi i västvärlden har lyssnat på och skapat musik. Vid den här tiden var musiken främst något som framfördes i kyrkor. Detta var något som utvecklades ännu mer in på medeltiden då kyrkokörer började att sjunga i fler stämmor.

Efter medeltiden kom renässansen och det var nu dur och moll systemet utvecklades. Men eftersom kyrkomusik kan vara aningen monoton och tråkig även för människor på den tiden började man att längta efter att bli underhållen av musiken. Det gjorde att man blickade tillbaka till antikens Grekland och deras scenkonst vilket så småningom ledde till att operan utvecklades. Med operan kom berättartekniken och dramatik blandat med sång.

Efter det utvecklades stråkinstrumenten vilket lade grunden för nästa stora musikutveckling då flera av världens största kompositörer föddes. Dessa kompositörer levde kring 1600 och en bit in på 1800-talet och lade grunden för vad musiken är idag.

Rekommenderade artiklar